ویدیوها

euronews_icons_loading
پدر سیگاری نوزادش را در قطار جا گذاشت