ویدیوها

euronews_icons_loading
دامداران معترض ایتالیایی هزاران لیتر شیر در بزرگراه ریختند