ویدیوها

euronews_icons_loading
رژه دگرباشان جنسی در سیدنی

رژه دگرباشان جنسی در سیدنی

بیش از ۳۰۰ هزار نفر روز شنبه در رژه سالانه دگرباشان جنسی در سیدنی شرکت کردند. شعار رژه امسال دگرباشان جنسی در سیدنی «بی باک» بود.

دولت ایالت «نیو ساوت ولز» برای مراسم امسال از شدت محدودیت های رایج برای رژه دگرباشان جنسی کاسته بود.