ویدیوها

euronews_icons_loading
نبرد شترها در شهر لیه پاکستان

نبرد شترها در شهر لیه پاکستان

نبرد شترها هر چند رسما در پاکستان ممنوع است اما در عین حال محبوبیت خود را در این کشور حفظ کرده است.

هزاران نفر روز چهارشنبه در شهر لیه پاکستان به تماشای نبرد شترها پرداختند. صاحب شتر پیروز در نبرد روز چهارشنبه شترها در لیه رقمی معادل ۷۱۵ دلار دریافت کرد.

شهر لیه در ایالت پنجاب پاکستان واقع شده است.