ویدیوها

euronews_icons_loading
نیروگاه حرارتی خورشیدی شیلی در زمینی به‌ وسعت یک‌هزار هکتار