ویدیوها

euronews_icons_loading
ونزوئلا؛ غارت یک مرکز خرید در شهر ماراکایبو