ویدیوها

euronews_icons_loading
اولین تظاهرات «غیر دولتی» کوبا: صدها نفر در حمایت از حقوق حیوانات راهپیمایی کردند