ویدیوها

ویدئو؛ ساختمان ۲۱ طبقه در پایتخت فیلیپین طعمه حریق شد