ویدیوها

euronews_icons_loading
رئیس بومیان آمازون در شهر لیون فرانسه

رئیس بومیان آمازون در شهر لیون فرانسه

رائونی متوکتیر، رئیس قبیله کایاپو در آمازون از شهر لیون فرانسه دیدن کرد.

رئیس بومیان برزیلی به منظور جلب توجه رهبران اروپایی به خطری که طبیعت آمازون را تهدید می‌کند به فرانسه سفر کرده و بنا دارد تا از چند کشور دیگر اروپا نیز دیدار کند.

رائونی بر اساس آئین‌های بومی منطقۀ خود، در لب پایینش یک بشقاب دارد.