ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئو؛ سه خلبان جت پوشیدنی همزمان پرواز کردند