ویدیوها

euronews_icons_loading
برگزاری مسابقات جهانی پریدن روی بند در آلمان

برگزاری مسابقات جهانی پریدن روی بند در آلمان

مسابقات جهانی لغزیدن روی بند طی روزهای ۱ و ۲ ژوئن در شهر اشتوتکارت آلمان برگزار شد.

«بندلغزی» که ورزشی مشابه بندبازی اما متمایز با آن است، به مجموعه حرکات تعادلی روی تسمه‌ای نیمه‌سفت و با قابلیت ارتجاعی گفته می‌شود.

ورزشکار در این رشته می‌کوشد تا درحال تعادل روی بند به انجام عملیات آکروبات بپردازد بی‌آنکه به زمین سقوط کند.

۳۰ ورزشکار که عموما آنان را جوانان تشکیل می‌دادند از ۱۴ کشور جهان در رقابت‌های امسال این ماده شرکت کردند.