ویدیوها

euronews_icons_loading
سخنرانی بیل کلینتون در کوزوو ۲۰ سال بعد از بمباران ناتو