ویدیوها

euronews_icons_loading
مختل شدن زندگی روزمره در پی جاری شدن سیل در شرق اندونزی