ویدیوها

euronews_icons_loading
ایتالیا؛ بازدید پاپ از آسیب دیدگان زلزله ۳ سال پیش کارمینو