ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئو؛ ملکه بریتانیا کلید شهر ادینبورو را دریافت کرد