ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدیو؛ جاری شدن سیل شدید در اسپانیا