ویدیوها

euronews_icons_loading
خسارت گسترده در یونان در پی وقوع طوفان