ویدیوها

euronews_icons_loading
دوچرخه‌ساز سنگالی از دوچرخه‌های قراضه اثر هنری می‌سازد