ویدیوها

euronews_icons_loading
رکورد کشیدن قایق با انگشت شکسته شد

رکورد کشیدن قایق با انگشت شکسته شد

یورگی رستم‌آشویلی، وزنه‌بردار گرجستانی روز یکشنبه موفق شد تا یک شناور ۲۰۰ تنی را با انگشت میانی دست راست خود بکشد.

او در مجموع توانست شناور تامارای۲ را ۵ متر به سمت اسکله بکشد.

فدراسیون ثبت رکوردهای ورزشی گرجستان تایید کرده که آقای رستم‌آشویلی رکوردی جهانی از خود بر جای گذاشته و باید در کتاب رکوردهای جهانی، گینس ثبت شود.