ویدیوها

euronews_icons_loading
سایوز سرانجام ربات انسان‌نما را به ایستگاه فضایی بین‌المللی رساند