ویدیوها

euronews_icons_loading
تبادل زندانیان میان روسیه و اوکراین