ویدیوها

euronews_icons_loading
عملیات نجات دو خدمه باقیمانده کشتی واژگون شده در کالیفرنیا