ویدیوها

euronews_icons_loading
اعتراض دوچرخه سواران آلمان باعث بسته شدن بزرگراه‌ها شد