ویدیوها

euronews_icons_loading
رونمایی از یک اثر هنری متفاوت برای بزرگداشت زنان قربانی خشونت در ترکیه