ویدیوها

euronews_icons_loading
تیراندازی یک سناتور به مردم معترض در هائیتی