ویدیوها

euronews_icons_loading
اندونزی یک سال پس از زلزله‌ای با هزاران کشته و آواره دوباره لرزید