ویدیوها

euronews_icons_loading
کنشگران محیط زیست هرم موزه لوور در پاریس را با ملاس آلودند