ویدیوها

euronews_icons_loading
شفق قطبی در آسمان منطقه لاپلند در شمال فنلاند

شفق قطبی در آسمان منطقه لاپلند در شمال فنلاند

ساکنان لاپلند در شمال فنلاند جمعه شب شاهد پدیده شفق قطبی در آسمان این منطقه بودند.

شفق های قطبی در طول شب در عرض های جغرافیایی قطبی به چشم می خورند. این پدیده جوی معمولا بین ماههای سپتامبر تا اکتبر و مارس تا آوریل روی می دهد.