ویدیوها

euronews_icons_loading
سواحل بکر برزیل با آلودگی‌های نفتی سیاه شدند