ویدیوها

euronews_icons_loading
جدایی‌طلبان کاتالونیا در آب‌نمای بارسلون صابون ریختند