ویدیوها

euronews_icons_loading
ویرانی تاکستان‌ها در آتش‌سوزی مهیب شمال کالیفرنیا