ویدیوها

euronews_icons_loading
شاخص آلودگی هوا در دهلی نو به حدود دو برابر شاخص «بسیار خطرناک» رسید