ویدیوها

euronews_icons_loading
شادی جوانان معترض عراقی روی پل بسته شده

شادی جوانان معترض عراقی روی پل بسته شده

معترضان عراقی با درست کردن مانع در برابر پل «سنَک» در بغداد، این پل را بستند.

روز چهارشنبه ۲۹ آبان گروهی از جوانان معترض با حضور در محل این پل مسدود شده روی آن به رقص و پایکوبی پرداختند. برخی از آنها با قطعات بتنی و اشیا دیگر موانعی را که ساخته بودند محکم کرده و برخی دیگر از آنان مشغول فوتبال‌بازی شدند.

معترضان تاکنون سه پل روی رود دجله در پایتخت عراق را مسدود کرده‌اند.