ویدیوها

euronews_icons_loading
کشاورزان آلمانی با تراکتور خیابان‌های برلین را مسدود کردند