ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئوی اعتراضات جلیقه زردها و معترضان به افزایش سن بازنشستگی در پاریس