ویدیوها

euronews_icons_loading
ویرانی‌های به جا مانده از آتش‌سوزی گسترده در استرالیا