ویدیوها

euronews_icons_loading
 مقامات پرو در کارزاری تبلیغاتی سواحل لیما را از زباله پاکسازی کردند