ویدیوها

euronews_icons_loading
 بیروت؛ درگیری شدید میان پلیس و معترضان در نزدیکی پارلمان لبنان