ویدیوها

euronews_icons_loading
تظاهرات کلمبیایی‌ها علیه افزایش مالیات فقرا