ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئو؛ نیروی ویژه پلیس فرانسه پناهجویان خیابان خواب پاریس را جمع کرد