ویدیوها

آخرین نبرد در ادلب سوریه؛ هزاران غیرنظامی می‌گریزند