ویدیوها

euronews_icons_loading
وداع احساسی نمایندگان حزب کارگر بریتانیا با پارلمان اروپا