ویدیوها

euronews_icons_loading
آخرین نبرد در استان ادلب؛ هزاران سوری می‌گریزند