ویدیوها

euronews_icons_loading
تندباد کیارا در ساحل هلند

تندباد کیارا در ساحل هلند

طوفان کیارا روز یکشنبه سواحل هلند را در نوردید. یک شاهد عینی تصویری را از وزش باد شدید در ساحل ثبت کرده است.

این طوفان یکشنبه همزمان به سه کشور فرانسه، بلژیک و هلند رسید و مقامات بسیاری از نقاط اروپا نسبت به وزش بادهای شدید و جاری شدن سیل به شهروندان هشدار داده‌اند.

در اثر این طوفان تاکنونی تعدادی بنا آسیب دیده، برق در برخی مناطق قطع شد همچنین آمدوشد عمومی نیز در مناطقی مختل، و شماری از پروازها لغو شد.