ویدیوها

euronews_icons_loading
کَف دریا در خیابان‌های یکی از شهرهای فرانسه جاری شد