ویدیوها

euronews_icons_loading
 سیلاب ناشی از ریزش شدید باران زندگی در سائوپائولو را مختل کرد