ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئو؛ نخستین ربات پیشخدمت رستوران در افغانستان