ویدیوها

euronews_icons_loading
برای اولین‌بار در جهان؛ موفقیت یک جت‌من در انجام پرواز کاملا مستقل