ویدیوها

euronews_icons_loading
فرشته ونیز از فراز برج ساعت پرواز کرد

فرشته ونیز از فراز برج ساعت پرواز کرد

هر سال و همزمان با آغاز جشنواره ونیز، یک زن اهل این شهر تاریخی ایتالیا به کمک کابل از ارتفاع ۱۰۰ متری برج ساعت ونیز به پرواز در می‌آید و عنوان «فرشته» سال پیش رو را از آن خود می‌کند. این عنوان امسال نصیب لیندا پانی شد. جاری شدن سیل در این شهر که در پس بارش های سنگین نوامبر رخ داد و نیز شیوع ویروس کرونا فضای جشنواره سال جاری را تحت تاثیر قرار داده و از تعداد گردشگران کاسته است. سابقه برگزاری جشنواره ونیز به دوره حکمفرمایی کلیسای کاتولیک رم باز می‌گردد. در این جشنواره تعدادی از مردم شهر با به تن کردن لباس‌های سنتی و ماسک‌ در انظار عمومی ظاهر می‌شوند و به ارائه حرکات نمایش می پردازند.