ویدیوها

euronews_icons_loading
آشوب در جزیره لسبوس یونان در اعتراض به ساخت کمپ برای پناهجویان